Meeting Register Page

Meeting banner
Introductie koploperproject
De NVNG is betrokken bij het Koploperproject. Dit project heeft als doel om te inventariseren hoe richtlijnontwikkeling efficiënter opgezet kan worden op basis van het principe van modulair onderhoud. Het Koploperproject is daar de eerste pilot van. Het gehele proces wordt anders ingericht zodat voortaan alleen nog maar specifieke modules herzien worden in plaats van een gehele richtlijn. Bovendien wordt dit niet langer projectmatig gedaan, maar via een structureel jaarlijks proces. Deze nieuw ontwikkelmethode leidt tot veel veranderingen in het proces van richtlijnontwikkeling. Omdat de NVNG bij veel richtlijnen betrokken is, zijn ook veel leden van de NVNG betrokken bij richtlijnontwikkeling. Vanuit de kwaliteitscommissie geven wij jullie graag een introductie op de nieuwe methode van richtlijnontwikkeling.
Een online sessie staat gepland op 1 juli, 17.00u. Mocht u betrokken zijn bij richtlijnontwikkeling of interesse hebben om dat in de toekomst te gaan doen dan verzoeken wij u om hierbij aanwezig te zijn zodat u goed op de hoogte bent van deze toekomstige veranderingen.

Met vriendelijke groet,
Niels Veltman, voorzitter Commissie Kwaliteitsbevordering NVNG

Mochten er vragen zijn over het gebruik van Zoom, dan kunt u contact opnemen met de Zoomcoördinator, Richard Mooren, via zoom@demedischspecialist.nl of 06 82 86 53 61.
Loading
* Required information